Sorgh

2 leden Raad van Commissarissen

Vanwege het vertrek van 1 lid en het uitbreiden van de RvC naar 3 leden zijn er 2 vacatures ontstaan voor commissaris binnen onze organisatie.

Vacature RvC leden Sorgh.nl en AhinoamSorgh

AhinoamSorgh & Sorgh.nl zoeken:

2 leden Raad van Commissarissen

Vanwege het vertrek van 1 lid en het uitbreiden van de RvC naar 3 leden zijn er 2 vacatures ontstaan voor commissaris binnen onze organisatie.

Sorgh biedt zorg met oog voor eigenheid en identiteit. We bieden alle vormen van zorg binnen de particuliere zorg en PGB, in thuissituaties en zorginstellingen. Je kan bij ons ook terecht voor flexibele zorgprofessionals en medewerkers die in uw identiteitsgebonden zorginstelling meewerken. Daarnaast bieden we trainingen aan voor zorginstellingen en bieden we zorgverleners die tijdens een zorgreis of stedentrip alles voor u uit handen nemen. Binnen AhinoamSorgh bieden we 24-uurs zorg en dagbesteding op onze locatie in Schalkhaar.

De RvC houdt in overeenstemming met de statuten en wettelijke voorschriften toezicht op bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC vervult de werkgeversrol voor de bestuurder, fungeert als een klankbord en is tevens een kritische gesprekspartner. De RvC adviseert gevraagd en ongevraagd en de leden adviseren vanuit hun eigen expertise en kennis ten aanzien van de gevolgen van veranderingen in de markt en de kansen en risico’s voor de organisatie. Het RvC lid stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de Raad, en houdt eigen kennis op peil.

Bekijk hier de profielschets

Solliciteren hieronder direct!

Solliciteren? Gebruik het onderstaande formulier of chat met ons.

Onze visie

Wij verlenen zorg zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Het welbevinden van de cliënten staat daarom centraal. 

Meer over ons
Thuis in zorg met heel ons hart!