Sorgh
Extra handen nodig?
Bel naar 085 - 210 2434

Jeugdsorgh

Met deskundig advies en begeleiding aan zorgverleners, ouders en jongeren levert Sorgh.nl een bijdrage aan de jeugdzorg in Nederland. Zodat kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Ook als zij 18 jaar worden.

De beste jeugdzorg

Een hart voor jongeren, oog voor elkaar. Het kan voor jongeren en hun ouders of vertegenwoordigers moeilijk zijn om de juiste zorginstelling te vinden die hen helpt. Tegelijkertijd is het voor jeugdzorginstellingen vaak een uitdaging om passende, persoonlijke jeugdzorg te bieden aan al hun zorgvragers. Sorgh.nl begrijpt dat en fungeert graag als spil. Daarom bieden we praktische ondersteuning en deskundig advies aan. Voor jeugdzorginstellingen, ouders/wettelijk vertegenwoordigers én jongeren. Onze sleutelwoorden? Aandacht en begrip. Voor gevoelens, ervaringen én de manier van behandelen. Tenslotte biedt Sorgh.nl alleen zorg zoals we die zelf zouden willen ontvangen. 

Ondersteuning en advies voor jeugdzorginstellingen

We zijn er voor jeugdzorginstellingen die: 

 • Te maken hebben met een crisissituatie
 • Behoefte hebben aan gespecialiseerde ondersteuning en deskundig advies
 • Zich bewust zijn van hun rol in de zorg en ondersteuning en advies willen bij het uitoefenen van hun rol in het zorgproces
 • Openstaan voor zelfreflectie en hier vorm aan willen geven
 • Zich (beter) in willen leven in de situatie, problematiek en gevoelens van de cliënt,
 • Jongeren beter willen leren benaderen, adviseren en begeleiden

Is dit het geval in uw zorginstelling? Dan helpt Sorgh.nl u graag verder. In onze ondersteunings- en adviestrajecten kijken we samen met een positieve blik naar de zorg die verleend wordt aan uw cliënten en zoeken we naar oplossingen, kansen en mogelijkheden. Dit kan door middel van individuele coaching, een presentatie tijdens een groepsbijeenkomst of een praktijkgerichte cursus in de groep of op de afdeling. Benieuwd geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Begeleiding naar jeugdzorg voor ouders

Daarnaast heeft Sorgh.nl oog voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers die:

 • Zich ernstige zorgen maken over het welzijn van hun kind
 • Vinden dat het zorgaanbod onvoldoende aansluit op hun kind
 • Een zorginstelling zoeken die hun kind wél begrijpt
 • Toe zijn aan een frisse blik op de situatie
 • Een bijna volwassen kind hebben voor wie het recht op jeugdzorg komt te vervallen

Problemen kunnen zich soms ongemerkt hoog opstapelen. Soms zo hoog dat een frisse blik nodig is om verder te kunnen. Sorgh.nl helpt ouders/wettelijk verzorgers hierbij. Met aandacht, respect en begrip begeleiden wij ouders/wettelijk vertegenwoordigers naar de zorg die het beste past bij het kind en het gezin. De behoeften van de jongere staan daarbij uiteraard altijd voorop.

Speciaal voor jongeren

Sorgh.nl heeft een warm, kloppend hart voor jongeren die hulp nodig hebben. Daarom zijn wij er voor jongeren die bijvoorbeeld:

 • Zich niet begrepen voelen door anderen
 • Zich anders voelen dan anderen
 • Rondlopen met allerlei (levens)vragen
 • Niet weten wie ze kunnen vertrouwen
 • Zich zorgen maken over hun toekomst

Samen op zoek naar de beste jeugdzorg

De hulpvraag van deze jongeren drijft medewerkers van Sorgh.nl elke dag weer om een luisterend oor en passende hulp te bieden. Integriteit en vertrouwdheid zijn daarin onmisbaar, wat ons betreft. Met respect en begrip luisteren we daarom naar hun verhaal, ervaringen en hulpvragen. We beoordelen niemand, plakken geen ‘etiketten’ op en geven ruimte voor elke gevoel. En dan? Samen zoeken naar (een) zorg(instelling) die het beste past en vertrouwd is. Zo draagt Sorgh.nl zorg voor jongeren én hun toekomst. 

Zoekt u zorgpersoneel?

Wilt u zorgprofessionals inhuren, heeft u thuiszorg nodig of heeft u een andere vraag?

Contact opnemen
Thuis in zorg met heel ons hart!